Wpływ działalności człowieka na litosferę

Pobierz

Omówisz główne przyczyny i skutki negatywnego wpływu działalności człowieka na litosferę.Działalność gospodarcza człowieka wpływa na litosferę m.in. poprzez zmianę jej ukształtowania czy składu chemicznego.. w deformacji powierzchni terenu i zmniejszeniu się.. Omówisz wpływ działalności gospodarczej człowieka na litosferę.. Giną wielkie ssaki takie jak mamuty.Wpływ działalności człowieka na hydrosferę Wpływ działalności człowieka na litosferę Ochrona środowiska Zakres geografii Polski Położenie i granice Polski Przeszłość geologiczna Polski Następstwa zlodowaceń na obszarze Polski Klimat Polski Bilans wodny Polski .W jaki sposób człowiek wpływ na litosferę i jakie przykłady tego wpływu można odnaleźć?Jest to kolejny z podcastów z zakresu podstawy programowej z geografii.Informacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autoraInformacja dotycząca prawa autorskich: Wszelka prezentowana tu zawartość podkastu jest własnością jego autora2) poznaje wpływ działalności człowieka na litosferę, 3) zapoznaje się z potrzebą i sposobami ochrony litosfery.. Litosfera jest to zewnętrzna skalna powłoka Ziecmi obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza.. Formowała się do początku powstania naszej planety, pod wpływem procesów.. poleca 85 % Geografia Litosfera Kształtuje się flora i fauna..

Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę.

Na Ziemi jest coraz więcej ludzi i coraz większe jest zapotrzebowanie na żywność.. Udostępnij.. Początki ingerencji w litosferę 2Wpływ człowieka na litosferę Człowiek jako czynnik rzeźbotwórczy.. Litosfera jest to zewnętrzna skalna.Wpływ człowieka na stan wód Gospodarcza działalność człowieka wywiera często negatywny wpływ na hydrosferę.. Człowiek w przestrzeni przyrodniczej" (poziom rozszerzony) Człowiek podejmując działania gospodarcze powinien pamiętać, że środowisko przyrodnicze zachowuje zdolność do regeneracji, ale tylko do określonej granicy.Działalność gospodarcza człowieka wpływa na litosferę m.in. poprzez zmianę jej ukształtowania czy składu chemicznego.. Wyjaśnisz, jak przeciwdziałać degradacji litosfery.. Formowała się do początku powstania naszej planety, pod wpływem procesów..

Wpływ działalności gospodarczej na litosferę przejawia się m. in.

około 23 godziny temu.. Równie groźne jest nadmierne stosowanie środków ochrony roślin lub innych toksycznych substancji.. Rodzaje działalności człowieka, które mają bardzo duży wpływ na stan litosfery, to: eksploatacja górnicza, składowanie odpadów, tarasowanie stoków w rolnictwie, rozwój transportu, budownictwo, działalność przemysłowa.Podsumowanie Dynamiczni przyrost ludności wpływa na nasilenie antropopresji, czyli działań człowieka, których efektem są zmiany w.. Nadmierna konsumpcja prowadzi do powiększania się terenów na których składowane są odpady przemysłowe.. W tym i również promieniotwórcze.. Podaj przykłady działań proekologicznych w : a) działalności usługowej b) działalności przemysłowej c) działalności rolniczej.. CZŁOWIEK A LITOSFERA - KONIECZNOŚĆ OCHRONY SKORUPY ZIEMSKIEJ.. Uwaga: wczytywanie prezentacji może potrwać od kilku sekund do kilku minut.Wpływ działalności człowieka na atmosferę, hydrosferę, litosferę i biosferę.. W wyniku ingerencji człowieka w środowisko .Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę Ciekawostka.. Tekst: Monika Kędzierska.. Prowadzi to do degradacji litosfery.Stąd musimy dbać o racjonalne korzystanie z bogactw litosfery, jeśli chcemy aby nasi potomkowie również mogli z nich korzystać.. Jednym z poważniejszych skutków funkcjonowania człowieka jest naruszenie naturalnych stosunków wodnych, wskutek: regulacji rzek -powoduje ona modyfikowanie ich biegu (wydłużanie i skracanie rzeki lubNawozy te stają się jednak szkodliwe, jeżeli stosowane są w nadmiernych ilościach..

Działania człowieka w celu jej wyprodukowania dają często zgubne efekty.

Działalność człowieka najbardziej zaznacza się w litosferze, a polega ona na.. Człowiek a litosfera.. Wprowadzenie Przeczytaj Film edukacyjny Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Niekorzystne zmiany w drzewostanach informują nas o zaburzeniach w ekosystemach leśnych.W niewielkich ilościach występują one w warunkach naturalnych w pobliżu czynnych wulkanów lub na pustyniach.. Litosfera jest to zewnętrzna skalna powłoka Ziecmi obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza.. Termin "litosfera" jest często błędnie używany jako zamiennik "skorupy ziemskiej".. Wiele organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych traci bowiem środowisko, w którym żyją.. Jezioro Aralskie stanowi .Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę - Nadmierny pobór wody może doprowadzić do obniżenia poziomu wód podziemnych i powstania leja depresyego - Szczególnie groźne jest zjawisko pustynnienia Deformacja powierzchni terenu przez: - Intensywna eksploatacja górniczaWszystkie wyżej wymienione zjawiska degradujące litosferę zaburzają biologiczną równowagę zakłócając działanie ekosystemów.. Jezioro Aralskie i Morze Kaspijskie.. Wpływ działalności człowieka na hydrosferę i litosferę.. Do najczęstszych błędów należą:CZŁOWIEK A LITOSFERA - KONIECZNOŚĆ OCHRONY SKORUPY ZIEMSKIEJ.. Rodzaje działalności człowieka, które mają bardzo duży wpływ na stan litosfery, to: eksploatacja górnicza, składowanie odpadów, tarasowanie stoków w rolnictwie, rozwój transportu, budownictwo, działalność przemysłowa.litosfera rekultywacja degradacja degradacja środowiska przeciwdziałanie degradacji litosfery przeciwdziałanie degradacji środowiska degradacja litosfery wpływ człowieka na litosferę..

Przykłady i skutki wpływu człowieka na biosferę, hydrosferę, atmosferę i litosferę.

Giną wielkie ssaki takie jak mamuty.Wpływ człowieka na litosferę Litosfera 1 Zewnętrzna, sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego.. Działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej.. Filary zrównoważonego rozwoju, Zmiany relacji człowiek- środowisko, Sposoby ochrony przyrody, Międzynarodowe formy ochrony przyrody.. Film edukacyjny: Krzysztof Poznański.Litosfera bogata jest w zasoby złóż mineralnych, więc jest podłożem które człowiek wykorzystuje i przetwarza.. Gospodarowanie zasobami wodnymi.. W tym temacie jestem kompletnie zielony, przeglądałem google, ale nie mogę z.Plik wpływ działalności człowieka na litosferę prezentacja.pdf na koncie użytkownika boss14185 • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przedmiotowa Strona z Geografii.. W Polsce średnia roczna suma opadów wynosi 600 mm, co daje nam 50. pozycję na liście najsuchszych krajów.. Częściej jednak są rezultatem działalności człowieka i wówczas spotyka się je na hałdach przemysłowych, usypiskach kopalnianych lub jako luźne, nie dające się zagospodarować lotne piaski.CZŁOWIEK A LITOSFERA - KONIECZNOŚĆ OCHRONY SKORUPY ZIEMSKIEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt