Opisz krótko cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej

Pobierz

Ciśnienie normalne - ciśnienie słupa rtęci o wysokości 760 mm, o przekroju 1 cm2 w temperaturze 0 stopni, na poziomie morza, na 45 szerokości geograf.. Wody okalające wybrzeża są znacznie chłodniejsze od temperatury powietrza.. Składa się ze stałych wiatrów: pasatów- wiejących z od zwrotnikowych wyżów do niżu równikowego i antypasatów- wiatrów wiejących w górnej warstwie troposfery znad strefy równikowej ku zwrotnikom.. Krążenie powietrza w obszarze międzyzwrotnikowym charakteryzuje się tym , że Słońce najbardziej ogrzewa właśnie te tereny - wokół równika .. b) dorysuj na schemacie strzałki określające kierunki przemieszczania się mas powietrza oraz wpisz w odpowiednich kwadratach litery oznaczające obszar wysokiego (W) i niskiego (N .. Na skutek tego w głębi lądu obserwujemy suchsze powietrze, niż w pobliżu mórz i oceanów.. W okolicy zwrotników następuje jego opadanie i ogrzewanie się zgodnie z gradientem suchoadiabatycznym (1°C/100 m).. Podobnie wyże zalegają nad obszarami zimniejszymi w przypadku .Cyrkulacja pasatowa jest to krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Początek tej komórki znajduje się nad równikiem, gdzie ogrzane powietrze unosi się do góry.W strefie międzyzwrotnikowej występuje PASATOWA cyrkulacja powietrza.. Utwórz ciąg przyczynowo-skutkowy przedstawiający cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej..

Opisać cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.

(SP05) Uzupełnij poniższy schemat, tak aby przedstawiał cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej: a) wpisz odpowiednie wartości szerokości geograficznych zwrotników w miejsca kropek,.. Wpisz we właściwe miejsca litery, którymi oznaczono kolejne etapy tej cyrkulacji.. Niż ten określany jest jako termiczny, gdyż przyczyną jego powstania jest wysoka temperatura powietrza.W strefie międzyzwrotnikowej niemal wszędzie dwukrotnie w ciągu roku Słońce góruje w zenicie, przez co oświetla i nagrzewa powierzchnię najsilniej.. W miarę oddalania się od zbiorników wodnych ilość opadów maleje.6.. W tej strefie częstym zjawiskiem są cisze atmosferyczne lub słabe wiatry z różnych .W strefie podbiegunowej występują czasze wysokiego ciśnienia, które w znacznym stopniu ograniczają rozwój opadów.. Użyj do tego celu podanych określeń.. W okolicach równika nad silnie ogrzewaną powierzchnią występują prądy wstępujące i tworzy się obszar niżów barycznych.Wiatr - poziomy ruch powietrza z wyż do niżu.. - Ciepłe i wilgotne powietrze w okolicach równika unosi się - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Logowanie.. Na półkuli północnej pasat wieje z kierunku NE, a na południowej z SE, zgodnie z działaniem siły Coriolisa.Opisz globalną cyrkulację atmosfery..

II Cyrkulacja atmosferyczna w strefie międzyzwrotnikowej.

1 Zadanie.. tak aby przedstawiał cyrkulację powietrza w strefie .. opisane prawidłowo.. Są to gorące oraz suche lato i łagodna ale wilgotna zima.Dlaczego w strefie międzyzwrotnikowej jest gorąco-średnia roczna temperatura powietrza przekracza 20*C 2009-11-09 19:44:50 opisz i wyjaśnij temperaturę powietrza i opadów w ciągu roku.. Ciśnienie atmosferyczne - nacisk słupa powietrza na jednostkę powierzchni.. 2010-02-11 13:33:38Na obszarach okołobiegunowych sięga do wysokości 6-8 km, a w strefie międzyzwrotnikowej do 18 km.. passat) - stały, ciepły wiatr o umiarkowanej sile (3-4°B), wiejący w strefie międzyzwrotnikowej w kierunku równika między 35° szerokości północnej i 35° szerokości południowej.. Podstawowym źródłem wilgoci na Ziemi są zbiorniki wodne.. Cele lekcji: .. zwany cyrkulacją pasatową, w dniach przesileń (22.06 i 22.12) i jakie są jego konsekwencje klimatyczne i krajobrazowe (22 czerwca cały układ przesuwa się nieznacznie na północ a 22 grudnia - na południe, dzięki istnieniu cyrkulacji pasatowej w okolicach równika .Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki) - jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°27′N) i Koziorożca (23°27′S).W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie - z wyjątkiem zwrotników, gdzie zenitalne górowanie Słońca zachodzi tylko raz.krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej..

Geografia - liceum × Opisać cyrkulację powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.

W strefie klimatu śródziemnomorskiego występują dwie pory roku.. Niż baryczny - obszar, w którym ciśnienie spada ku środkowi w obrębie zamkniętych izobarów.RE: Cyrkulacja powietrza w strefie międzyzwrotnikowej Ogólna cyrkulacja atmosferyczna jest w związku przyczynowym z rozkładem ciśnienia na Ziemi, ponieważ: 1. wiatry, będące elementem cyrkulacji atmosferycznej, związane są z obszarami o różnych ciśnieniach, wiatr wieje zawsze od wyżu do niżu i dąży do wyrównania ciśnień,Globalna cyrkulacja atmosfery przebiega w trzech zasadniczych etapach: komórce Hadley'a - obejmuje przebieg cyrkulacji w strefie międzyzwrotnikowej.. Pasaty Pasaty - stałe wiatry w strefie międzyzwrotnikowej, wiejące od wyżów zwrotnikowych ku równikowej strefie ciszy z odchyleniem spowodowanym ruchem obrotowym Ziemi.. Nad równikiem ciepłe i wilgotne powietrze unosi się do góry, co powoduje powstanie niżu atmosferycznego,(0-1) Wyjaśnij krótko mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. W kierunku zwrotników, górą przemieszcza się powietrze suche, zawierające małą ilość pary wodnej.. W szczytowych partiach Pienin w porównaniu ze Sromowcami Wyżnymi położonymi nad Dunajcem a)suma rocznych opadów jest (niższa .Jest to układ cyrkulacyjny w strefie międzyzwrotnikowej, przemieszczający powietrze między równikiem a zwrotnikiem Raka i Koziorożca z prądami wstępującymi na równiku, a zstępującymi na zwrotnikach..

Narysuj lub dołącz schemat cyrkulacji w strefie międzyzwrotnikowej.

2 Zadanie.. W strefie międzyzwrotnikowej zachodzi specyficzna, stała cyrkulacja powietrza.. W okolicach okołorównikowych wskutek silnego nagrzania powietrze unosi się.. Tworzy się tam pas niskiego ciśnienia.. Tylko na ograniczających tę strefę zwrotnikach Słońce góruje w zenicie raz w roku - w dni przesileń letniego i zimowego.W strefie międzyzwrotnikowej na terenach położonych w okolicach mórz, powietrze jest bardziej wilgotne.. Pod wpływem siły Coriolisa wieją na półkuli północnej z kierunku północno‑wschodniego .Przydatność 65% Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej , umiarkowanej i podbiegunowej.. Dodawanie komentarzy zablokowane - Zgłoś nadużycie komórce Ferrela - obejmuje przebieg cyrkulacji w strefie umiarkowanej - jest wypadkową dwóch pozostałych cyrkulacji (dlatego poniżej została omówiona jako ostatnia).Strefa międzyzwrotnikowa (strefa gorąca, tropikalna, tropiki od gr.. W okolicach zwrotników odnotowuje się najwyższe dobowe różnice temperatury.Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej.. Powietrze w tej warstwie jest gorące i rzadkie .Temperatura powietrza T w 0 C, opad atmosferyczny O w mm Źródło: zubla P., Papioska T., Geografia fizyczna, PWN, Warszawa, 2002.. Przemieszczanie się chłodnego i suchego powietrza w kierunku wyższych szerokości geograficznych.. temperatura powietrza oraz wysokość opadów i ich roczny przebieg - są podstawą do wydzielenia typów klimatu w Afryce.. Cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi odbywa się w obrębie trzech obiegów zwanych komórkami: Hadleya, Ferrela i polarnej: .. ale też ciepłymi (zwrotnikowe), co wynika ze specyfiki ruchu powietrza w komórce Hadleya.. Polub to zadanie.. W strefach umiarkowanych (strefa wiatrów zachodnich) wieją wiatry ZACHODNIE W strefach podbiegunowych (strefa wiatrów wschodnich) - na półkuli północnej wieją wiatry PÓŁNOCNO-WSCHODNIE - na półkuli południowej wieją wiatry POŁUDNIOWO-WSCHODNIE.. τροπικός κύκλος 'zwrotny krąg') - jedna ze stref oświetlenia kuli ziemskiej, obejmująca obszar położony między zwrotnikami Raka (23°26′16″N) i Koziorożca (23°26′16″S).W ciągu roku w każdym miejscu tej strefy Słońce dwa razy znajduje się w zenicie - z wyjątkiem zwrotników, gdzie .Krążenie powietrza w strefie międzyzwrotnikowej strefa umiarkowana strefa międzyzwrotnikowa strefa podbiegunowa Treść została zweryfikowana i sprawdzona Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.Zadanie 1.. Troposfera skupia około 80% masy atmosfery, a także prawie całą zawartość pary wodnej.. 3 Zadanie.. Wymień i opisz czynniki wpływające na klimat Afryki.Pasat (hol.. B.cyrkulację mas powietrza, typową dla strefy gorącej.. Miał duże znaczenie w epoce żaglowców.. Zachodzą w niej procesy, które kształtują klimat i mają wpływ na pogodę, m.in. powstają chmury, tworzą się opady atmosferyczne, krąży .Strefa międzyzwrotnikowa.. Ciepłe i wilgotne powietrze w okolicach .od szerokości geograficznej: Dobowe amplitudy powietrza powinny być najwyższe w strefie międzyzwrotnikowej, jednakże duże zachmurzenie na obszarach okołorównikowych powoduje obniżenie dobowej amplitudy temperatury o kilka stopni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt