Na schemacie a i b przedstawiono sposób działania pewnego leku

Pobierz

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: 7.. Elementy okwiatu: Struktura, w której powstają mikrospory: Struktura, z której powstaje owocnia: 7.2.. B. jelito grube b) Wymień dwie funkcje tego odcinka.. które w tej postaci nie mogą być wprost przez grzyby pobierane.. 1Na schemacie przedstawiono model budowy błony komórkowej komórki zwierzęcej.. Publikujemy arkusze z .przedstawionego leku.. B. Produkuje różne białka.. Sklep.. Zadanie 28. a) Na podstawie analizy rysunku A podaj nazwy neuronów, których ciała komórek oznaczono numerami 1 i 3. b) Na podstawie analizy rysunku B oceń, czy informacje dotyczące odruchów są prawdziwe.1.. ograniczenie występowania zakażeń bakteryjnych.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-lineNa schemacie przedstawiono w uproszczony sposób przemiany biochemiczne, którym podlegają aminokwasy w wątrobie człowieka.. Formowanie kału i przesuwanie go w kierunku odbytnicy 2. hamowanie wydzielania neuroprzekaźników do szczeliny synaptycznej.. 1.Matura 2016: BIOLOGIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - znajdziecie tu wszystko, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym z biologii na poziomie rozszerzonym.. W miejsca A i B wpisz nazwy właściwych substancji.. Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku..

(3 pkt) Na schematach A i B przedstawiono sposób działania.

I II Przyporządkuj każdemu z .Zadanie 22.. (0-1) Poniższym opisom (1.-3.). Przedmiot.Na podstawie schematu przedstaw tendencję ewolucyjną dotyczącą powierzchni wymiany.. Produkuje ciepło.Zadanie 1. a) Podaj literę i nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne.. Wykup dostęp aby zobaczyć odpowiedź korepetycje on-line W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie.Na schemacie przedstawiono różne rodzaje tkanek miękiszowych występujące w ziemniaku: A - miękisz gąbczasty z liścia, B - miękisz spichrzowy z bulwy.. (1 pkt) Na rysunkach przedstawiono dwa rodzaje tkanki nabłonkowej człowieka.. (3 pkt) Na schemacie przedstawiono mechanizm krzepnięcia krwi z zaznaczonymi miejscami działania jonów Ca2+ oraz heparyny.. a następnie w okresie około trzech tygodni stopniowo opada do pewnego, określonego poziomu.. Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. I liceum.. (0-1)Prokarionty Ekspresja informacji genetycznej Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Na schematach A i B przedstawiono jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów u bakterii.. Poprawa jakości wody pitnej.Na uproszczonym schemacie przedstawiono fazę jednego z ważnych procesów metabolicznych zachodzących u roślin..

(3 pkt) Na schemacie przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Poni ższy schemat przedstawia zasad ę działania operonu laktozowego : .. wa żne dla produkcji pewnych leków oraz bakterie (na przykład Escherichia coli), produkuj ące insulin ę typu ludzkiego.. Na podstawie powyższych informacji podaj grupę krwi dawcy oraz biorcy.Na rysunku przedstawiono budowę kwiatu pewnego gatunku rośliny okrytonasiennej.. Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. Poniżej przedstawiono schemat pewnego eksperymentu.Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy płonnika.. Zwiększenie powierzchni wymiany gazowej.. pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.Po przeanalizowaniu rysunków napisz w jaki sposób działają przeciwciała.. wykup dostęp aby zobaczyć rozwiązanie korepetycje on-line Zadanie 23.. Przedstawiają one różny sposób działania represora, zależnie od obecności związku X. przyporządkuj odpowiednie elementy budowy kwiatu wybrane z rysunku (A-E).. a) W miejsca A, B i C wpisz nazwy substancji, będących produktami kolejnych przemian przedstawionego procesu.Na schemacie przedstawiono przebieg pewnego do świadczenia.. Zadanie 22.. Opisz sposób działania grzybów, dzięki któremu mogą one pobierać związki organiczne ze .Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS 14 maja 2012, 14:23.. A) prawda..

... Na schemacie przedstawiono efekt nieprawidłowego przetoczenia pełnej krwi.

Na podstawie: Z. Podbielkowski, A. Pałczyński, B. Polakowski, Botanika, Warszawa 1995. Podaj, jaką ploidalność (1n czy 2n) mają struktury oznaczone na schemacie literami A, B, C i F. Wstaw znak X w odpowiednim polu tabeli.. A) stan przed zastosowaniem leku B) stan po zastosowaniu leku .. Na schemacie przedstawiono sposób regulacji allosterycznej enzymu katalizującego pierwszy etap szlaku metabolicznego, składającego się łącznie z trzech różnych .Zadanie 22.. Wchłanianie wody i soli mineralnych 2.. A) stan przed zastosowaniem leku B) stan po zastosowaniu leku impuls impuls impuls Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. aby promienie świetlne nie skupiały się za siatkówką oka.. Struktura 1n 2n A B C F Zadanie 5.. Na podstawie: J. Kączkowski, Biochemia roślin, Warszawa 1992.Na schemacie umieść wszystkie wymienione w tekście elementy systemu regulującego poziom glukozy we krwi oraz określenia: .. Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.. Od pewnego czasu mi ędzy innymi w Europie i w USA podnosz ą si ę głosy .Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy płonnika.. (3 pkt) Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy..

Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.

Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.. Długotrwałe podawanie acyklowiru może sprzyjać selekcji szczepów wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek.. Na podstawie analizy powyższych schematów opisz trzy kolejne następstwa działania przedstawionego leku.. 1. hamowanie wydzielania jonów wapniowych.. Wytwarza mocznik.. a) Faza przedstawiona na schemacie nazywa się A. cykl Calvina B. cykl Krebsa C. łańcuch oddechowy D. faza jasna fotosyntezy b) Podaj dokładną lokalizację w komórce roślinnej przedstawionej powyżej fazy.Na rysunku A przedstawiono schemat łuku odruchowego, na rysunku B - przebieg i wyniki doświadczenia dotyczącego wykształcania odruchów u psa.. 6.1.Reakcję egzoergiczną przedstawiono na schemacie A, ponieważ energia substratu jest wyższa niż e Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Na podstawie: Z. Podbielkowski, A. Pałczyński, B. Polakowski, Botanika, Warszawa 1995.. Zarejestruj.. gazowej u kręgowców.. Podkreśl dwie funkcje wątroby w organizmie człowieka, które są zilustrowane na powyższym schemacie.. Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. B) .. Zaznacz zdanie trafnie opisujące budowę i sposób działania .. (1 pkt) Na schemacie w sposób uproszczony przedstawiono zasadę działania pewnego enzymu.. Wytwarza żółć.. a) Określ, którą cyfrą (1 czy 2) oznaczono na schemacie zewnętrzną przestrzeń komórki.. Na schemacie A przedstawiono krótkowzroczność, której przyczyną jest zbyt krótka odległość między soczewką a siatkówką oka.. Książki.. Zadanie 23.. Na podstawie analizy schematu opisz sposób, w jaki substancja X umożliwia działanie tego enzymu.Wybierz rodzaj mieszaniny A albo B i sposób jej rozdzielenia na składniki 1., 2. albo 3.. 2 W przypadku przedstawionym na schemacie A zastosowano soczewkę skupiającą po to.. 2009 maj(3 pkt) Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.. 2009 maj Wróć do listy Na schematach A i B przedstawiono sposób działania pewnego leku i jego wpływ na funkcjonowanie synapsy.. Na schemacie przedstawiono mechanizm działania dwóch leków na przebieg biosyntezy .. Zaloguj..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt