Czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych

Pobierz

Należą do nich m. : szerokość geograficzna, od której zależy kąt padania promieni słonecznych na powierzchnię globu - im jest większy, tym Słońce krócej znajduje się nad danym miejscem na Ziemi i tym samym temperatury są tu niższe,Opady są głównym dostarczycielem wody na powierzchni ziemi, natomiast osady atmosferyczne (rosa, szron, sadź, gołoledź) dostarczają około 20% wody.. 2011-12-27 21:35:30; wymień czynniki wpływające na rozwój życia na Ziemi 2013-11-12 15:29:42opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, prognozę wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na Ziemi, wymienia sposoby pozyskiwaniaopisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, pogody w działalności człowieka na opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na .rozkładu opadów atmosferycznych na Ziemi rozpoznaje rodzaje opadów i osadów atmosferycznych odróżnia front ciepły od frontu chłodnego na podstawie ich budowy i towarzyszących im zjawisk atmosferycznych przedstawia podstawy prognozowania pogody podaje przykłady obszarów, na których występują zmienne warunki pogodowe ;)) 2010-02-18 19:11:08; Wymień czynniki wpływające na właściwości magnetyczne elektromagnesu..

Wymień czynniki wpływające na występowanie opadów atmosferycznych.

Zbadasz zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferyczne w Polsce od momentu prowadzenia regularnych pomiarów meteorologicznych.5.. Ciepłe prądy ogrzewają powietrze, powodując jego wznoszenie się, powstanie układów niżowych oraz opady.Czynniki wpływające na rozmieszczenie i wielkość opadów atmosferycznych.. Strefa klimatu równikowego wybitnie wilgotnego.Temperatury powietrza na kuli ziemskiej nie są jednakowe.. Przynoszą znaczne ilości pary wodnej, która skrapla się lub zamarza i spada na powierzchnię Ziemi w postaci deszczu lub śniegu.atmosferycznych roczny przebieg opadów atmosferycznych w regionie, w którym mieszka uczeń - analiza klimatogramu wyjaśnia znaczenie terminów: wilgotność powietrza, kondensacja i resublimacja opisuje miary wilgotności powietrza przedstawia warunki niezbędne do powstania opadu atmosferycznego opisuje czynniki wpływające na rozkład .opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, na wielkość opadów atmosferycznych wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na .wysokości bezwzględnych na opisuje na podstawie map rozkład ciśnienia atmosferycznego na Ziemi w styczniu i w lipcu, wyjaśnia przyczyny ruchu powietrza, wskazuje na mapie obszary objęte cyrkulacją pasatową, wymienia czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych, opisuje na podstawie mapy zróżnicowanie opadów na Ziemi .Wymień czynniki wpływające na intensywność fotosyntezy 2013-01-13 15:36:05; wymień czynniki wpływające na uszkodzenie ucha..

Czynniki wpływające na wielkość opadów.

typy klimatów, roczna suma opadów atmosferycznych, amplituda, roczny przebieg temperatury powietrza, klimatogram, strefy klimatyczne.. Czynniki decydujące o rozpadzie opadów na ziemi: ciśnienie atmosferyczne (w strefach niskiego ciśnienia powietrze wznosząc się ulega schładzaniu, a para wodna skrapla się przez co w strefach niżów równikowych opady są bardzo wysokie, a niżów szerokości umiarkowanej wysokie, podczas gdy w strefach wyżów zwrotnikowych i biegunowych opady są niskie), .Nad oceanami i wybrzeżami istotnym czynnikiem powodującym zróżnicowanie opadów atmosferycznych są prądy morskie.. - Odrabiamy.plStrefy o takich samych opadach rozciągają się właśnie równoleżnikowo, ponieważ duży wpływ na ilość opadów mają stosunki termiczne.. Wprowadzenie Przeczytaj Grafika interaktywna Sprawdź się Dla nauczyciela work.. Wpływ na nie ma szereg czynników.. Oprócz temperatury wpływ na ilość występujących opadów mają wiatry, odległość od zbiorników wodnych, prądy morskie, ukształtowanie powierzchni i rozkład jej form.. Obliczanie średniej wysokości opadu.. .Według Bajkiewicz-Grabowskiej [2] na rozkład opadów w terenach górskich ma wpływ ekspozycja stoku..

Pomiary opadów.

Na wielkość opadów mają wpływ następujące czynniki: - ciśnienie atmosferyczne i związane z nim krążenie powietrza - większe opady są związane z układami niskiego ciśnienia.wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych), a także wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej opisuje czynniki wpływające na rozkład opadów atmosferycznych wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu opadów atmosferycznychWskażesz czynniki mające wpływ na rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Polsce.. pomóżcie.. z o.o.Czynniki wpływające na wielkość opadów na Ziemi: ciśnienie atmosferyczne i związane z nim krążenie powietrza - większe opady są związane z układami niskiego ciśnienia; odległość od zbiorników wodnych - opady maleją w miarę oddalania się od morza; wysokość nad poziomem morza - im wyżej tym większe .Czynniki wpływające na intensywność parowania Intensywnośćparowania zależyprzede wszystkim od: temperatury powierzchni parującej: rośniewraz z nią; stopnia nasycenia powietrza parąwodną: wzrost wilgotnościpowietrza ogranicza parowanie; szybkości przemieszczania się powietrza nad powierzchnią parującą:Czynniki wpływające na rozmieszczenie opadów atmosferycznych na Ziemi..

Natężenie opadów.

Czynniki wpływające na rozkład opadów: • szerokość geograficzna (ruch obiegowy) • odległość od dużych zbiorników wodnych • wysokość nad poziomem morzawpływ na: intensywność oddziaływania promieni słonecznych, a tym samym na temperaturę: stoki południowe w Polsce są lepiej ogrzane niż północne.. Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp.. Scenariusz lekcji: Anna Ruszczyk.. Najobfitsze opady charakteryzują strefę równikową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt