Wymień i opisz zagrożenia wynikające z postępu technicznego

Pobierz

Przedmiot.. Pomagają nam w pracy, nauce, zabawie, spełniają nasze oczekiwania.. Liceum/Technikum.. Nie zostały jeszcze dokładnie wyszczególnione wszystkie choroby cywilizacyjne.Postęptechnologiczny obserwuje sięna przestrzeni wieków,kolejnych epok i nowych rewolucji przemysłowych.Wraz z upływemczasu ludzkie potrzeby byłyzaspakajane coraz szybciej i efektywniej, a postępstałsięnarzędziemdo poprawy i ulepszania istniejącychjużrozwiązań.Efektem postępu technologicznego stałysięnowinki techniczne wpływającena różnedziedziny życia: ekonomię,docplayer.plAwarie techniczne.. Jednak jego niekontrolowany rozwój stwarza wciąż nowe zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i bezpieczeństwa człowieka.Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji Zagrożenia, z którymi mogę się spotkać w moim środowisku to m.in. zanieczyszczenie wody i powietrza, które powodują przemysł oraz zagrożenia wynikające z używania internetu np. hakerstwo.. Znaczącym problemem jest łatwy dostęp do pornografii.. Dy- namicznie rozwijają si patologie społeczne różnego rodzaju.. Porszę o minimum 4 myślniki/podpunkty.. Zagrożenia mechaniczne w pracy mogą być spowodowane przez wiele czynników, takich .Zagrożenia psychiczne - uzależnienie, wirtualna rzeczywistość oderwana od życia Zagrożenia moralne - łatwy dostęp (niekontrolowany) do informacji (np.narkotyki, pornografia), Zagrożenia fizyczne - wzrok, postawa "SZOK INFORMACYJNY" Gdy napływ informacji jest zbyt szybki, mózgDowiesz się, jak wykorzystuje się mechatronikę oraz jakie są zagrożenia wynikające z postępu technicznego..

Korzyści i zagrożenia wynikające z szybkiego rozwoju TI.

Podczas siedzenia przy komputerze tracimy.. Bardzo groźne w skukach sa .Pojęcie zagrożeń mechanicznych odnosi się do czynników fizycznych mogących przyczyniać się do powstawania różnych urazów, m.in. potłuczeń, uderzeń, przekłuć, poparzeń, złamań i zwichnięć, zmiażdżeń i zgnieceń, skaleczeń czy odcięć.. to nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektów przemysłowych, transportowych, komunalnych, budowlanych oraz urządzeń transportowych i innych.. Negatywną cechą sieci jest pochłanianie czasu.. Wirusy Programy, które narażają (uszkadzają) inne programy poprzez dodanie do nich swojego kodu w celu uzyskania dostępu do zawartości komputera przy uruchamianiu zainfekowanego pliku.. Dzisiaj do komputera może się włamać haker z drugiego końca świata, odległości nie są żadną przeszkodą.. RobakiTechnologia pomaga w życiu i pracy, jest źródłem wiedzy i codziennej rozrywki.. Alkoholizm wywołuje w człowieku agresję i skłania go do stosowania przemocy.. W tym wypadku .Jego przyczynami są: coraz większa liczba pojazdów, zanieczyszczenia rzek i jezior, wycinanie lasów czy skażenie powietrza związane z rozwojem przemysłu..

Podaj szanse i zagrożenia wynikające z szybkiego postępu naukowo - technicznego.

Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Ginie również anonimowość i prywatność.Jan 3, 2022Postęp w technice jako źródło zagrożeń dla człowieka ściągaj 0 91% 65 głosów Jak powszechnie wiadomo, osiągnięcia współczesnej techniki zwiększają możliwości człowieka, a tym samym stwarzają wiele udogodnień, dzięki którym żyje się nam prościej i przyjemniej.. Na rodzące się problemy.. poleca 85 %.. Podczas awarii może dojść do uwolnienia materiałów niebezpiecznych.. TI- technologia informacyjna.. Choroba alkoholowa potrafi skutecznie rozbić każdą rodzinę.Oct 5, 2021dane dotyczące statystyki wypadków i chorób zawodowych wskazują, że dokonujący się postęp techniczny nierozwiązuje jednocześnie problemów bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracujących.. Wyrażane są w różny sposób.Wymieniamy tutaj zagrożenia dotyczące kultury, w tym zmiany stylu życia, upowszechnienia kon- sumpcjonizmu, przemian j zyka (szerzenie uproszczonego kodu j zykowego)..

Szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego Z założenia postęp cywilizacyjny ma służyć człowiekowi.

Pytania .. Jakie mogą być zagrożenia wynikające z postępu technicznego?Do drugiej grupy zaliczamy czynniki zagrożenia powodujące choroby zawodowe, wywołane oddziaływaniem na organizm pracownika rozmaitych szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, takich jak: hałas, wibracja, substancje toksyczne, pyły przemysłowe, pary rozpuszczalników organicznych i wiele innych.Do wyjątkowych zagrożeń cywilizacyjnych można z całą pewnością zaliczyć szerzące się uzależnienia, np. narkomanię, alkoholizm, nikotynizm, a także uzależnienie od Internetu i telewizji.. rachubę czasu.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Punkty, za minimum 4 myślniki.. Jednak nasze życie i potrzeby rozwijają się i otaczający nas świat Pojawiają si nowe zagrożenia, takie jak przest pczość internetowa, czy cyberterroryzm.Zalicza się do nich cukrzycę, nadciśnienie, a także nowotwory, depresję czy nerwice..
Wymień przykłady o charakterze politycznym, społecznym, psychologicznym .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 5.Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na problemy globalne, a wiec w mniejszym lub większym stopniu dotyczące całej ludzkości..

Historia.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: wymien korzyści i zagrożenia wynikające z postępu jaki dokonał dziedzinach: transportu i medycyny.

Szkoła - zapytaj eksperta (1563) Szkoła - zapytaj eksperta (1563)Postęp techniczny indukowany jest jego szczególnym przypadkiem.. Często tego typu awarie sa spowodowane działalnościa człowieka.. Agresja i przemoc pojawiają się bardzo często w Internecie.. ZAGROŻENIA ZDROWIA •Nasze zdrowie zależy od wielu czynników.. Nieodpowiednia dieta, szybkie tempo życia, brak snu i stres, nowe technologie i zanieczyszczenie środowiska toRodzaje cyberzagrożeń - zagrożenia techniczne Wirusy, Robaki, Kruegerware lub Kruegerapps i wiele innych.. NIE WIESZ- NIe PISZ !. W dzisiejszych czasach bez najmniejszego problemu możemy korzystać ze stron o treści przeznaczonej tylko dla osób dorosłych.. źródło: p.jankiewicz 2010-09-26 19:16:20 UTC #2.. Może jednak stanowić też duże zagrożenie, tym większe, że mające globalny charakter.. To dobrze, że możemy cieszyć się nimi.deviluss 2010-09-21 09:18:23 UTC #1.. Pytanie.. Choroby cywilizacyjne występują już nie tylko u osób starszych - w związku z szybkim rozwojem technologii pojawiają się także wśród młodzieży, a nawet u dzieci..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt