Chlorek potasu wzór sumaryczny

Pobierz

azotan (3) miedzi (1) siarczek sodu.. Zaloguj się.. e)amoniak NH3.Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Wzór sumaryczny Nazwa systematyczna Na 2 SO 4 Li 3 PO 4 NaCl Cu(NO 3) 2 Mg 3 (PO 4) 2 KCl CaCO 3 Fe 2 (SO 4) 3 ZnCl 2 FeCl 3 NiCl 2 K 2 CO 3 Cu 2 SO 3 HgS 2.. Poprawnie zapisz informacje zawarte w reakcji.. Uzupełnij indeksy stechiometryczne we wzorach sumarycznych soli o podanych nazwach.. Wzór strukturalny to inaczej wzór kreskowy.. Jak napisać wzór strukturalne związku chemicznego?. c) siarczek miedzi(I) d) chlorek żelaza(II) e) siarczek cynku .. Odpowiedz.. Ile razy we wzorze strukturalnym napisany jest symbol danego pierwiastka, to taką cyfrę wpisujemy za symbolem pierwiastka we wzorze sumarycznym.. 1.wapń + tlen Tlenek.. +0 pkt.. poleca85% Chemia .. Ta cyfra oznacza, że tyle jest atomów tego pierwiastka w cząsteczce.wodorotlenek potasu + kwas solny → chlorek potasu + woda Ca(OH) 2 + 2HCl → CaCl 2 + 2 H 2 O wodorotlenek wapnia + kwas solny → chlorek wapnia + wodaWzór sumaryczny NH 4 Cl: Masa molowa: 53,49 g/mol Wygląd biały lub prawie biały krystaliczny proszek albo bezbarwne kryształy: Minerały: salmiak rodzimy: Identyfikacja Numer CAS: 12125-02-9: PubChem: 25517: DrugBank: DB06767NAZWA SOLI: chlorek wapnia WZÓR SUMARYCZNY SOLI: CaCl₂ WZÓR SUMARYCZNY KWASU, OD KTÓREGO POCHODZI SÓL: HCl NAZWA SOLI: fosforan (V) potasu WZÓR SUMARYCZNY SOLI: K₃PO₄ .Wzór sumaryczny CaCl 2: Masa molowa: 110,99 g/mol Wygląd bezbarwne kryształy: Minerały: hydrofilit (CaCl 2) sinjaryt (CaCl 2 · 2H 2 O) antarktycyt (CaCl 2 · 6H 2 O) Identyfikacja Numer CAS: 10043-52-4 (bezwodny) 10035-04-8 (dwuwodny) 7774-34-7 (sześciowodny) PubChem: : DrugBank: DB011641) Wzór sumaryczny tlenku siarki (VI) a) SO2 b) SO3 c) SO d) SO4 2) Wzór sumaryczny chlorku magnezu a) MgO b) MgCl c) MgCl2 d) Mg2Cl 3) P4O10 to wzór: a) tlenku potasu b) tlenku fosforu(III) c) tlenku fosforu(V) d) tlenku potasu(V) 4) Odczytaj zapis 3N2 a) 3 atomy azotu b) 3 cząsteczki azotu c) 2 cząsteczki azotu d) 2 atomy azotu 5) Określ wartościowość pierwiastków w CrO3 a) Cr(III .Nazwa soli : Chlorek wapnia to jaki jest wzór sumaryczny i jakie sa produkty dysocjacji Na Cl, Na+ kation sodu, Cl- anion chlorkowy, Wzór sumaryczny : NH4NO3 jaka jest nazwa soli i jakie sa produkty dysocjacji azotan (V) amonu, NH4+ kation amonowy, NO3- anion azotanowy (V) Produkty dysocjacji : 2 Na + i S 2- jaka jest nazwa soli i wzór sumaryczny siarczek sodu, Na2S Nazwa soli : siarczan (VI) sodu jaki jest wzór sumaryczny i jakie sa produkty dysocjacji Na2SO4, 2Na+ kationy sodu, SO42 .Ich wzór ogólny zapisujemy jako: Me m R n. gdzie: Me - symbol metalu, którego kation wchodzi w skład soli, R - symbol reszty kwasowej, której anion tworzy sól, n, m - indeksy stechiometryczne ustalone na podstawie wartościowości metalu i reszty kwasowej.Autor: Patyskaaa Dodano: 11.12.2010 (14:32) Napisz wzory sumaryczne soli: chlorek litu..

b) chlorek wapnia .

+0 pkt.. magnez +A------>tlenek magnezu +B | wodór +C-->B +miedż | siarczek miedzi.. siarczan(VI) potasu .a) chlorek potasu • Cl• • • • • • K K - 1e- Cl Wzór sumaryczny: b) bromek wapnia Wzór sumaryczny: Uzupełnij tabele.. f) tlenek węgla(II) g) siarczek ołowiu(II) h) tlenek chloru(I) i) chlorek baru.. Zadanie jest zamknięte.wzór sumaryczny - to ten zwykły czyli SO2, SO3, HNO3 etc.. Podać nazwę związku chemicznego.. Dla przypomnienia, jak się pisze wzory możesz skorzystać z podręcznika str. 133 przykład 23 i 24.Wzór sumaryczny chlorku sodu Podobne tematy.. Zgłoś nadużycie.. Piszemy obok siebie symbole pierwiastków.. Fe(NO2)3 - azotan(III) żelaza(III)Wzory elektronowe Lewisa drobin v Ø Ø Ø Ø Graficzne oznaczenie wiązań Wzory wybranych drobin: tlenki jonowe wodorki jonowe i niejonowe metali, wodorki niemetali, związki azotu z wodorem, węglowodory, cyjanowodór, kwas cyjanowodorowy, kwasy cyjanowe, tlenki azotu, siarki i fosforu kwasy fosforowe, kwasy siarkowe, kwasy azotowe, sole - manganiany i chromiany, wodorosole i hydroksosole .Podaj wzór sumaryczny i nazwę 14 atomowego węglowodoru, którego masa cząsteczkowa wynosi 58u.. PlissDaje naj od razu!Napisz prawidłowo równanie reakcji chemicznej.. Benzyna jest ciekłą frakcją destylacji ropy naftowej, to mieszanina węglowodorów zawierających w cząsteczkach od 5 do 12 atomów węgla .Zapisz wzor sumaryczny kreskowy i grupowy oraz nazwę związku…WCT chemia, klasa 8SP..

Napisz wzór sumaryczny fosforanu(V) wapnia.

+0 pkt.Mając wzór strukturalny łatwo możemy zapisać wzór sumaryczny.. Wzor sumaryczny i strukturalny : Chlorek potasu Tlenek żelaza II Tlenek węgla IV Siarczek ołowiu II Bromek sodu Tlenek azotu V Chlorek magnezu.. Występowanie soli w przyrodzie 1.Nazwa chemiczna: Chlorek sodu Wzór sumaryczny: NaCl Nazwa zwyczajowa: Sól kamienna Występowanie .. a) Symbol chemiczny jonu Liczba Ładunek protonów neutronów elektronów jonu S2- 19 18 b) Nazwa związku chemicznego Symbole pierwiastków w związku chemicznym Liczba elektronów Symbole jonów Wzór .Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - FeCl3.. Question from @Annamatysiak486 - Gimnazjum - ChemiaWzór sumaryczny kwasu Nazwa kwasu Nazwa soli Przykłady soli HCl kwas chlorowodorowy chlorek .. NaCl - chlorek potasu CuCl2 - chlorek miedzi (II) H2S kwas siarkowodorowy siarczek … K2S - siarczek potasu Fe2S3 - siarczek żelaza (III) H2SO4 kwas siarkowy (VI) siarczan (VI) .. CuSO4 - siarczan (VI) miedzi (II)4. alkany alkeny alkiny alleny aromaty azotan III potasu chemia ściąga Wzór strukturalny wzór sumaryczny.. Wzór sumaryczny kwasu H 2SO 4 H 2SO 4 Masa cząsteczkowa m H 2SO 3=_____ m H 2SO=_____ Skład procentowy pierwiastków w kwasie1.. Nie mam konta, chcę się zarejestrować .Napisz wzór sumaryczny soli: a) chlorek potasu b) chlorek żelaza(III) c) chlorek magnezu d) siarczek glinu e) siarczek litu f) siarczan(IV) baru g) siarczan(VI) sodu h) węglan wapnia i) azotan(V) magnezu j) fosforan(V) żelaza(II)Pomocy daje NAJ..

Napisz wzór sumaryczny związku o podanej nazwie.

Dodaj komentarz - Zgłoś nadużycieChlorek potasu: Wzór sumaryczny: KCl: Masa molowa: 74,55 g / mol: Wygląd: białe, bezwonne, krystaliczne ciało stałe: Identyfikacja: Numer CAS: 7447-40-7: PubChem: 4873Rozwiążcie a)chlorek potasu: -wzór sumaryczny -wzór strukturalny - MidBrainart.. Uzupełnij tabelę.. j) tlenek krzemu(IV) k) chlorek srebra(I) l) siarczek litu _____ Potrzebuje na teraz!. a) Nie ma czegoś takiego jak tlenek siarki (V) tlenek siarki (IV) SO2.. CaSO3 - siarczan(IV) wapnia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt