Zapisz cyframi podane liczby 25 i 7 setnych

Pobierz

cztery tysiące czterdzieści i cztery tysięczneZapisz liczbę w postaci ułamka zwykłego, a następnie w postaci dziesiętnej.. Zadanie.. - 4) cztery i siedemset dwadzieścia tysiącznych .- 5) trzydzieści pięć tysiącznych .. czterdzieści tysięcy pięć i trzydzieści jeden setnych: 40 005, 31. pięć tysięcy siedem i dwadzieścia osiem setnych: 5 007, 28. pięćdziesiąt pięć tysięcy i dwanaście tysięcznych: 55 000, 012. siedem tysięcy sto i sto siedem tysięcznych: 7 100, 107.trzydzieści tysięcy osiem i dwadzieścia pięć setnych.. Question from @dawidstabryla88 - MatematykaZapisz podane liczby cyframi.. mamy siedem tysięcy cztery całości oraz dziewięć części setnych, czyli: 7004, 09 .. Zamień na złotówki (zapisz wW najprostszym ujęciu generator kwoty słownie to proste i funkcjonalne narzędzie, które przekształca liczbową reprezentację kwoty na jej słowny odpowiednik.. a) Wyłącz całości z ułamków i zapisz podane liczby w postaci ułam-.. Zaznacz podane liczby na osi liczbowej 2,7 2,9 3,1 3,6 B)0,07 0,38 0,56 0,92.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Na osi czasu zaznacz rok, w którym: .. Oblicz średnią arytmetyczną podanych liczb.. 2) Przeczytaj 2, 305.. Przedstaw jej interpretację geome-Download Klasa 8.. Działanie zaokrąglania wykonuje się poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej, jest równa lub większa od 5.Zadanie: zapisz podane liczby cyframi dwadzieścia tysięcy Rozwiązanie: 1 20005,25 2 3030, 013 3 5008,04 4 44000, 004 zad 2 trzysta siedemdziesiąt i Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.zapisz podane liczby cyframi : trzydzieści tysięcy osiem i dwadzieścia pięć setnych siedem tysięcy cztery i dziewięć setnych cztery tysiące czterdzieści i cztery tysięczne sześćdziesiąt sześć tysięcy i szesnaście tysięcznyc..

siedem tysięcy cztery i dziewięć setnych.

- 6) sześćset dwa i trzy tysiączne- 7)siedem i jedna dziesiąta .. a) 1,25= b) 0,36= c) 0,875= d) 31,6= Zadanie 3.. 3) Zapisz bez efektu kreski ułamkowej 7/100.. Przvktad -Zapisz sfowami liczby: a)50 009 b) 7 000 690 560 008 -Zapisz cyframi liczby: a) szešéset osiem b)osiem tysiqcy osiem c)piqtnašcie tysiecy Odczytaj na glos liczbe: ap 200 b) 1 400 c)50 030 2) Interpretuje liczby na osi liczbowej.. 120 120 = 351 351- 54 54 = 330 330 = 98 98 = 588 588 = .. 2,3547 0,97629 3,79642 0,98763 54,97451 Zaokrqglenie do czešci dziesiqtych Zaokrqglenie do czešci setnych Zaokrqglenie do czešci tysiecznych .. To jest długość 0,01 jednostki na tej osi (bo 4,31-4,30=0,01) 4,28 leży dwa takie odcinki NA.. 653,45 -> sześćset pięćdziesiąt trzy złote, czterdzieści pięć groszy.7.. pięć tysiecy osiem i cztery setne -.. - 8) osiem setnych .1) Zapisz ułamek dwanaście tysięcznych.. Zapisz podane liczby cyframi.56,895,093 909,9czterdzieści tysięcy pięći trzydzieści jeden setnychpięćdziesiąt pięć tysięcyi dwanaście tysięcznychpięć tysięcy siedemi dwadzieścia osiem setnychsiedem tysięcy stoi sto siedem tysięcznychplis szypko.. 4) Przeczytaj 0,029.. ZADANIE 1 Podane ułamki dziesiętne zapisz cyframi: 1) siedem setnych .. Przykład: 22,354 ≈ 22,35 22,356 ≈ 22,36 Zawsze w wyniku podana jest przybliżona liczba oznaczona znakiem ≈ w miejscu znaku =..

dwadzieścia tysiecy piec i dwadziescia pięć setnych -.

Skorzystaj ze wzoru: Wzór: pięć i czternaście tysięcznych: 5 14 1000 = 5,014.. 0. gapax1234.Zapisz podane liczby cyframi : trzydzieści tysięcy osiem i dwadzieścia pięć setnych siedem tysięcy cztery i dziewięć setnych cztery tysiące czterdzieści i cztery tysięczne sześćdziesiąt sześć tysięcy i szesnaście tysięcznych Z góry dzięki Reklama Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta verciksss123 30 008,25 7 004,09 4040,004 66 000, 016 Joanna Palińska TRENING PRZED KARTKÓWKĄ (liczby dziesiętne - zapis, porównywanie i oś liczbowa) - klasa V ZAD.. a) pitnacie i dwie dziesite .. Przedstaw w postaci ułamka zwykłego i skró.. mamy trzydzieści tysięcy osiem całości oraz dwadzieścia pięć części setnych, czyli: 30 008, 25 .. a) b) c) Porównaj ulamki dziesiqtne.. dwie dziesiąte.. Przedstaw w postaci dziesitnej.. i zastqp znaki zapytania odpowiednimi liczbami.. trzy tysiące trzydzieści i trzynaście tysięcznych -.. Przvktad:Podane w zadaniu liczby zapisz jedna pod drugą , a po zamianie zapisz je słownie.. zad.2 a) osiem i dwadzieścia sześć setnych b) dziewięćdziesiąt cztery i dwie setne c) pięćdziesiąt dwa i trzysta czterdzieści dwie tysięczne d) osiemnaście i osiemnaście stutysięcznych e) dwa i trzy tysiące f) pięćdziesiąt sześć tysięcznychZapisz cyframi podane liczby a) dwadziecia pi i siedem setnych ..

5) Przeczytaj 3,03.RozlóŽ podane liczby na czynniki pierwsze.

Zapisz cyframi podane liczby.. Zaznacz podane liczby na osi liczbowej.b)Odmierz cyrklem odległość od 4,30 do 4,31.. Liczby i Działania PDF.. 10.zapytał (a) 25.03.2013 o 15:03 Zapisz liczby cyframi w postaci dziesiętnej.. - 3) trzydzieści cztery setne .. 152 .. Zaokrągleniem liczby 34,( 7) do części setnych jest _____, a do części dziesiątych jest _____ 5.. Question from @Pasjaoli - Szkoła podstawowa - Matematyka3.. Przykładowo: 235,89 -> dwieście trzydzieści pięć złotych, osiemdziesiąt dziewięć groszy.. Poziomo: 3. czterdzieści cztery tysiące i cztery tysiączne -.. Zapisz otrzy- mane równošci bez užywania kresek umkowych.. Ustal odleglošé na osi liczbowej pomiedzy liczbami a i b, gdy: .. -1,25 1,7 21 -0,5 1,75 -0,6 -f) 7,89= Zad 1 Zapisz słownie poniższe ułamki a) 0,987 b) 0,023 c) 8,5 d) 1,3 4,67 7,89 Zad 2 Zapisz liczbami poniższe liczby a) Jeden i dwanaście setnych b) Pięćdziesiąt osiem tysięcznych c) Trzy i dwie dziesiąte d) Cztery i siedemdziesiąt trzy setne e) Trzy dziesiąte f) Dwa i trzy tysięczne Zad 3.. Trzydzieści tysięcy osiem i dwadzieścia pięć setnych- Cztery tysiące czterdzieści i cztery tysięczny - Siedem tysięcy cztery i dziewięć setnych- Sześcdziesiat szefa tysięcy i szesnaście tysiecznych-.. 1 ocena | na tak 100%.. a) = 100 9 b) = 4 3 c) .Wpisz daną liczbę, wyznacz miejsce po przecinku i kliknij Oblicz..

sześć i trzynaście setnych.Zapisz podane liczby cyframi.

1 Zapisz cyframi .Liczba do całości części dziesiątych części setnych części tysięcznych.a) Zaznacz cyfrę części setnych i zaokrąglij podane liczby do części dziesiątych (do pierwszego miejsca po przecinku):3,44=7285=1099=0073=1049=5981=0049=9.. Zwróć uwagę, że liczba zer w mianowniku ułamka jest równa liczbie cyfr po przecinku w postaci dziesiętnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt