Popatrz na obrazek i uzupełnij poniższe zdania użyj czasu past continuous

Pobierz

Użyj podanych w ramce słów i pojęć.. 7/91- wybierz właściwe słowa.. 104 Wybierz właściwe wyrażenie.. Practice Book opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plUzupełnij tabelę podanymi określeniami.. Question from @Luna1691oxt78g - Gimnazjum - Polski .. w zeszycie jakie zjawiska związane z oddziaływaniem między cząsteczkami wykorzystują zwierzęta przedstawione na zdjęciach poniżej.. 2012-09-12 19:57:53; Zapisz cztery zdania na temat sytuacji przedstawionej na fotografii.. Practice Book Rozwiązanie zadania 4 z książki English Class A1.. Zdania napisz według podanego przykładu.. Zadanie 4 - uzupełnij zdania właściwą formą czasownika w nawiasie , używając "will", "going to" i czasu present continuous.. Wstaw czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie (Past Simple lub Past Continuous): 2.. Następnie Rozwiązanie zadania 2 z książki Team Up Plus VI.. 2016-09-18 15:14:27; Użyj czasowników podanych w nawiasach w odpowiedniej formie czasu przeszłego.ANGIELSKI!. Następnie dopasuj zdania do obrazków.. 8/91- uzupełnij zdania czasem Past Simple lub Present .Module 2.. Dopasuj czasowniki do odpowiednich wyrażeń.. Check your writing.Napisz zdania z podanych wyrażeń w czasie past continuous Zad.3/59 Popatzr na obrazki i wybierz właściwą odpowiedź, zapisz w zeszycie.. Użyj past simple i past continuous w każdym zdaniu .4 Popatrz na obrazek i uzupełnij poniższe zdania..

Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.

Użyj some, any, a,.. Kim jest Beefeaters odpowiedź po polskuZadanie 3 - uzupełnij tekst właściwymi formami czasownika podanego w nawiasie, użyj czasu past simple, past continuous , present perfect i past perfect.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Nowy Pytanie.. Otwórz podręcznik str. 94.. Zad.2 Przepisz podane zdania używając formy przeczącej czasu past continuous .INTERACTIVE ENGLISH: 2019. egzamin ósmoklasisty / gramatyka / past simple / tłumaczenie fragmentów zdań / zadania typu egzaminacyjnego /.. 2013-09-26 14:56:11Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 104 Ułóż zdania w czasie present simple lub .Na tej lekcji uczeń rozwija sprawności egzaminacyjne ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 1.. Napisz co podane osoby zazwyczaj robią (tutaj użyj czasu Present Simple), a następnie podążaj za linią i sprawdź co te osoby robią teraz (i tutaj użyj czasu Present Continuous).. Napisz trzy pytania zaczynające się od What's …?, które zadasz koledze/koleżance.. Następnie dopisz drugie zdanie-patrz na przykład w podręczniku .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Popatrz na obrazki i uzupelnij zdania 2016-03-12 11:05:32 Uzupełnij dialog, używając wyrazów z ramki 2013-03-21 20:05:00 Uzupełnij zdania , używając a lub an ..

... Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.

Zadawajcie sobie nawzajem pytania dotyczące podanych produktów spożywczych i odpowiadajcie na nie.. 104 Popatrz na obrazek.. Pana Tadeusza; Czy posiadanie władzy demoralizuje człowieka.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij go słowami z ramki.. ★ ★ Puzzle Zo ★ Puzzle Zo n n e e 5 Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. Zadanie 5 - w zeszytach uzupełnij zdania na .. 1. were sleeping Odpowiedź na zadanie z Team Up Plus VI.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.9 Uzupełnij zdania, używając wyrazów z ramki.. 2012-01-09 19:53:01 Uzupełnij zdania !. Wybierz właściwy tytuł do tekstu.. Vocabulary Popatrz na obrazki i uzupełnij brakujące litery w nazwach czynności.Dopasuj zdania do pytań, a następnie posłuchaj i sprawdź Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Użyj podanych czasowników w formie osobowej.. Kiedy jednak nie potrafisz określić, kiedy dana sytuacja miała miejsce (recently, lately, once) - zastosuj Present Perfect.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. The burglars broke into the house…popatrz na obrazek i uzupelnij zdania uzyj czasu past continous 1.uzupelnij zdania wlasciwym przymiotnikiem.. 2 from my brother .Popatrz na obrazki w zadaniu 5 i zapisz zdania w formie twierdzącej czasu Present Perfect, w razie potrzeby korzystając z tabeli czasowników nieregularnych na str 128..

Zad.5/52 Uzupełnij zdania czasownikami z nawaisów.

5 Pracujcie w parach.. 2 Ułóż pytania.. Użyj czasu past .Zad.2/52 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki Zad.3/52 Napisz zdania twierdzące lub przeczące dla każdego obrazka używając czasowników w czasie Past continuous Zad.4/52 Popatrz na obrazki z ad.3 i zapisz pytania i krótkie odpowiedzi.. Podręcznik ćw.. Użyj czasowników w trybie przypuszczającym.. 2: Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby powstały zdania przeczące.Wykonaj redukcję wyrazów podobnych.. Question from @Luna1691oxt78g - Gimnazjum - MatematykaJeżeli tak - użyj Past Simple.. Proste j.angielski kl.6 Present continuous .. 2012-09-18 20:52:25Uzupełnij podane zdania.. 2016-03-09 18:39:52popatrz na obrazek i uzupelnij zdania uzyj czasu past continous Zatytułuj scenę przedstawioną na obrazie Johna Williama Waterhouse'a i napisz plan opowiadania o dalszych losach Tristana i Izoldy.Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników w nawiasach.Użyj czasu Present.. zróbcie mi to zadanie musze opisać mój ulubiony film i aktora prosze mój.. Popraw nieprawdziwe zdania; Popatrz na obrazek.. Podręcznik: Przeczytaj notatkę z ramki GRAMMAR ze strony 91.. Popatrzcie na obrazek w ćw.. Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous lub z wyrażeniem used to..

Użyj czasu present continuous.

Odpowiedź zapisz w zeszycie, np.: I play football every Saturday.. (go) b) Popatrz na obrazek z ćwiczenia 2.. Is there any cream?Present continuous 1 Popatrz na obrazek i popraw zdania według przykładu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt