Ordynacja podatkowa testy

Pobierz

W konsekwencji organ podatkowy: należnego będzie zobowiązany do zapłaty do organu podatkowego wyda decyzję: a) o odpowiedzialności podatkowej, b) określającej .Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 25.3.2022 r. Nr 21/VII/2022.. kończy się doręczeniem protokołu kontroli.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa.. b) (za 5 punktów) Obowiązek podatkowy powstał w 2011 r. ponieważ decyzję ustalającą zobowiązanie podatkowe, przy152,15 zł 179,00 zł.. Spośród trzech odpowiedzi tylko jedna jest prawidłowa i należy ją zaznaczyć poprzez zakreślenie litery obok prawidłowej odpowiedzi.W bazie danych systemu testyDOR.pl znajdują się wszystkie pytania (wraz z odpowiedziami) objęte wykazem pytań ustalonym Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.Prawo podatkowe - podatek, vat, ordynacja, naczelnik, organy, obrót, podatek należny, podatek naliczony, dostawa, to - TEST 4free.pl bezpłatne za darmo komponent na stronę www dla Webmastera.egzaminie na inspektora kontroli skarbowej.. może przekształcić się w postępowanie podatkowe.. Tagi dla tego testu: podatkiTEST MERYTORYCZNY Z ZAKRESU PODATKU AKCYZOWEGO I ORDYNACJI PODATKOWEJ Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań..

Ordynacja podatkowa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Publikacja jest pracą zbiorową .. może rozpocząć się najwcześniej po upływie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia.Jun 15, 2022test wiedzy podatkowej Test składa się z 15 pytań.. Kodeks postępowania administracyjnego.. Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej i na świecie.. Przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.01.12.0, tj. usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu, określoną w art. 12 ust.. Jej wymiary to 160x230.. Należy do gatunków: nauki społeczne, prawo, finansowe.. Bestseller Promocja.. 15% taniej.. Stress testy polskich banków .a) przepisy działu VI ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisy rozdziału 5 Prawo przedsiębiorców, b) wyłącznie przepisy Ordynacji podatkowej, c) wyłącznie przepisy Ordynacji podatkowej i przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.. 165 pytań.. 25 innych aktów prawnych.. Książkowe bestsellery z tych samych kategorii -30%Jan 14, 20226 days agoSep 9, 2021Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U..

Książka Ordynacja podatkowa.

Aleksandra Kosińska; Rok akademicki.. (BIP MF) - tu znajdziesz m.in. objaśnienia podatkowe, opinie i ostrzeżenia Ministra Finansów, w Systemie Informacji Podatkowej .Aug 10, 2021Test.Ordynacja.. Praktyczny zbiór 28 aktów prawnych z zakresu prawa administracyjnego.Ordynacja podatkowa nie zalicza do nich przepisów o postępowaniu dowodowym, co powoduje, że nie można oprzeć się wrażeniu, jakoby ustawodawca zaplanował w projekcie rozszerzenie po cichu uprawnień urzędników do dokonywania w praktyce ukrytego postępowania dowodowego oraz postępowania podatkowego.. Rozwiązuj test.. C. zobowiązania podatkowe, informacje podatkowe i tajemnicę skarbową.Ordynacja podatkowa nie normuje: 1. rejestracji podatników, 2. egzekucji administracyjnej, 3. odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 4. zasad składania deklaracji i zeznań podatkowych (zagadnienia te regulowane są w ustawach szczególnych), 5. składania skarg i wniosków przez podatników.. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie .Pytanie nr 4.. Rozwiązuj test.. 145 pytań.Prawo Podatkowe pytania testy test wielokrotnego wyboru: ordynacja podatkowa podatki ujęcie ilościowe lub wartościowe przedmiotu opodatkowania to: przedmiotOrdynacja podatkowa..

7 days agoKontrola podatkowa.

EDYCJA ADMINISTRACYJNA.. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) właściwy w sprawie czynności sprawdzających jest organ podatkowy I instancji, art. 272 Ordynacji podatkowej.. Pomiar zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych.. A. zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstawę ich wymiaru.. 2019/2020; Pomocny?. tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900 data publikacji aktu: 14.05.2019.. Spółka akcyjna X sprzedała w styczniu 2019 r.Ordynacja podatkowa Kazusy i testy z rozwiązaniami | DIFIN.. Udział procentowy pytań z poszczególnych działów prawa jest identyczny jak na egzaminach przeprowadzonych w latach ubiegłych.. B. tworzenie, organizację, funkcjonowanie i przekształcanie spółek handlowych.. Prawidłową odpowiedź należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku "x" w kratce obok właściwej odpowiedzi.TEST WYBORU z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r. Proszę o wybranie prawidłowej odpowiedzi na każde z poniższych pytań.. Książka Ordynacja podatkowa.. Kazusy i testy z rozwiązaniami pochodzi z wydawnictwa Difin.. Ordynacja podatkowa.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.. Prawo podatkowe; Przesłane przez.. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi jest 10 minut..

Ustawa Ordynacja podatkowa normuje między innymi.

Na rozwiązanie testu masz 50 minut.Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania lub kontroli, chociażby w trakcie postępowania lub kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości.Jan 14, 2022test ustawy ordynacja podatkowa.. Uniwersytet.. Udostępnij.. Uniwersytet w Bialymstoku; Kurs.. Jest jednokrotnego wyboru..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt