Przeczytaj poniższe zdania uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego

Pobierz

Tim isn't .. to play basketball.Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Nov 13, 2020I jeszcze raz proszę o pomoc daje naj Przeczytaj poniższe zdania.. 2017-04-07 18:39:41; Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Przeczytaj podane poniżej pary zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Tessa started practising the piano at two o'clock.Uzupełnij poniższe zdania, wybierając właściwy wyraz.. Znajdź nazwy ośmiu przedmiotów szkolnych i uzupełnij nimi zdania.Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przeczytaj poniższe zdania.. W każdą lukę można wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już podany.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. 4.Przeczytaj poniższe pary zdań.. Uzupełnij każdą lukę odpowiednim wyrażeniem lub zwrotem , tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego .. about 10 years ago Języki obce Szkoła podstawowa.. What time is it?Przeczytaj poniższe pary zdań.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów 1.. Przeczytaj tekst.. Zadanie 1 1.. 4.Nigel is a very good dancer.W zadaniach 1-3 przeczytaj pary zdań..

3.Przeczytaj pary zdań 1-5. uzupełnij każdą lukę , tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Przeczytaj pary zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. He can't lift this suitcase, he is too weak.Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie .Uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego: 1.. 2017-06-04 12:26:53; Uzupełnij każde zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów .. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. There aren't________town 4 .That's our car.Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań..

3.Uzupełnij zdanie z luką tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.

Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdań wyjściowych w poszczególnych parach.. 2.Pomóżcie.. Uzupełnij każdą lukę, tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. I think someone followed us here.Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Uzupełnij każdą.. Przeczytaj tekst.. Wykorzystaj podany wyraz .Przeczytaj poniższe pary zdań Uzupełnij każdą lukę tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowegoPrzeczytaj pary zdań 1-3.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i or 1.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachowac znaczenia zdania wyjsciowego.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.. Wykorzystaj podane wyrazy, nie zmieniając ich form.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i .. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.7.. How much is the watermelon?Przeczytaj poniższe pary zdań.. 4.Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj poniższe pary zdań.. 5.Przeczytaj poniższe zdania.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przeczytaj poniższe zdania.. EACHAskly | Przeczytaj poniższe pary zdań.. 4.This is too sour.rozwiązane 1)Przeczytaj poniższe pary zdań.Uzupełnij każdą lukę ,tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt