Krótka charakterystyka wilgotnych lasów równikowych

Pobierz

Występowanie czterech pór roku.. Największe obszary lasów równikowych znajdują się na Nizinie Amazonki w Ameryce Południowej, Kotlinie Konga w Afryce i na wyspach Archipelagu Malajskiego, które są częścią Azji.Gleby laterytowe (inaczej gleby czerwone) powstają w gorącym i wilgotnym klimacie na obszarach lasów równikowych i lasów podrównikowych oraz na sawannach.. Dominująca roślinność: Wilgotne lasy tropikalne charakteryzują się dużym zróżnicowaniem niebotycznych drzew, z których najwyższe osiągają prawie 60 m.. Jego temperatura jest wyższa niż 27 ° C i ma .Wilgotne lasy równikowe odznaczają się wilgotnym i ciepłym klimatem.. 1 kwietnia 2019.. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna.. Zawiera on niewielką ilość próchnicy.Wilgotny las równikowy ( las strefy równikowej, puszcza tropikalna, las deszczowy, las tropikalny, las higromegatermiczny, błędnie zwany także dżunglą) — charakterystyczna, wiecznie zielona formacja leśna strefy międzyzwrotnikowej .. Grunt leśny również jest bardzo ciepły i wilgotny, ponieważ gęste korony drzew utrudniają dopływ świeżego powietrza.. Oprócz obfitości roślin na obszarze 100 km2 wilgotnego lasu równikowego można spotkać około 400 gatunków ptaków, 150 gatunków motyli, 150 gatunków gadów i płazów.. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym..

12.Szczególnym rodzajem wilgotnych lasów równikowych są lasy namorzynowe .

-Średnia temperatura w wilgotnych lasach tropikalnych waha się od 25 ° do 27 ° C, ale w niektórych przypadkach może wzrosnąć do 35 ° C, co stanowi maksymalną wartość, która może osiągnąć temperaturę w BHT (tropikalne wilgotne lasy).W lasach równikowych temperatury powietrza w ciągu doby i w ciągu roku nie spadają właściwie poniżej 20°C i tylko wyjątkowo wynoszą powyżej 30°C.. Największe ich obszary znajdują się na Nizinie Amazonki w Ameryce Południowej, Kotlinie Konga w Afryce oraz na wyspach Archipelagu Malajskiego, które są częścią Azji.Wilgotne lasy równikowe zamieszkują, a dokładniej Nizinę Amazonki zwierzęta tj: - kondory, - węże, - tukany, - papugi ary, - leniwce, - małpy szerokonose, - pancerniki.. Cechuje je niewysoka urodzajność.Zbiorowiska leśne, oprócz produkcji tlenu, pełnią ważną funkcję retencjonowania wody.. Zrzucanie liści na zimę przez drzewa liściaste.. Konsekwencją wycinania lasów jest przede wszystkim wzrastająca ilość CO 2 w atmosferze, który będąc gazem szklarniowym wzmaga efekt cieplarniany na Ziemi.. Występuje na ubogich glebach laterytowych , w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym.Najczęściej spotykane mają rozmiar około 30 metrów, ale niektóre mają wysokość 50 metrów..

... Wielka Emigracja powstania listopadowego - krótka notatka.

Te lasy są najbardziej rozpowszechnione spośród wszystkich tropikalnych i deszczowych.Zakorzeniają się one na gałęziach drzew, a wodę pobierają z próchnicy i resztek roślinnych.. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew, wielowarstwowy układ .Charakterystyka lasów równikowych.. Mówi się, że w puszczy równikowej łatwiej jest spotkać sto różnych gatunków drzew niż sto drzew jednego gatunku.Charakterystyka wilgotnych lasów tropikalnych (równikowych) Tropikalne lasy deszczowe rosną w podrównikowych (tropikalna zmienna wilgotna), równikowych i tropikalnych regionach o raczej wilgotnym klimacie.. Cecha charakterystyczna tych lasów to korzenie drzew znajdujące się na powierzchni ziemi .. Las równikowy tworzy jedyne w swoim rodzaju środowisko na Ziemi.. Warstwy lasu .. Ciągle odkrywane są nowe gatunki, a z pewnością wiele pozostaje nadal nieznanych.. ryc. 23.5 Korzenie drzew w lasach namorzynowychOgólna powierzchnia lasów świata wynosi około 3 999 134 tys. ha.. Zmniejszanie się powierzchni tych lasów pozbawia naturalnego.Aktywność mikroorganizmów i obieg biogenów są intensywne, ale niewiele biogenów magazynowanych jest w glebie, a w konsekwencji jest ona w nie bardzo uboga..

Tags: ...Zaznacz nazwy gatunków zwierząt żyjących w strefie wilgotnych lasów równikowych.

Oraz około 125 gatunków ssaków.Klimat strefy wilgotnych lasów równikowych •Wilgotne lasy równikowe rozciągają się po obu stronach równika, przede wszystkim w strefie klimatów równikowych.. Deszcz pada tam niemal codziennie.. Powietrze jest wilgotne, ponieważ naturalne zbiorniki wodne, bagna i lasy intensywnie parują.. Tatajuba (łac. Bagassa guianensis) charakteryzuje się prostym, cylindrycznym i wysoko ugałęzionym pniem.. Bujna roślinność pochłania i oddaje do atmosfery tak ogromne ilości wody, że nawet w bezdeszczowe dni powietrze przesycone jest wilgocią.W czasie odpływów odsłaniają się liczne korzenie przybyszowe, utrzymujące drzewa w grząskim dnie.. O jego wyjątkowości decydują przede wszystkim warunki klimatyczne.. Przez cały rok temperatura waha się od 25 do 28ºC a opady osiągają nawet 2000 mm rocznie (dla porówniania w Polsce opady roczne wynoszą 500 mm).. Lasy równikowe wytwarzają największą ilość tlenu, a także pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla.. około 8 godzin temu.. Roczne opady wynoszą 2000-7000 mm.. Wysoka temperatura powietrza przez cały rok.. Opisz jak wyglądał Pitagorejski model świata.. Wspaniałe bukiety kwiatów epifitów wzbogacają i tak już niezwykłą urodę lasów równikowych.. Występowanie czterech warstw lasu..

Do krajów o największej powierzchni lasów (w procentach ogólnej ...

Drzewa te możemy znaleźć w lasach nizinnych i górskich wilgotnych lasach równikowych, w lasach podzwrotnikowych oraz w suchych lasach międzyzwrotnikowych.. Charakteryzują się silnym kwaśnym odczynem, niewielką zawartością krzemionki oraz występowaniem konkrecji związków glinu, manganu i żelaza.. Tworzą je drzewa o wysokości 30 metrów lub większej i są szerokimi liśćmi, aby uchwycić jak najwięcej światła.. Dorastają do wysokości 35 m.Wspólną cechą wilgotnych lasów równikowych oraz lasów liściastych i mieszanych jest: answer choices .. Wysoka temperatura i opady deszczu tworzą .The lasy tropikalne lub wilgotne lasy znajdują się w wilgotnych tropikalnych wysokich i niskich obszarach wokół równika.. Przeciętna lesistość w krajach świata (w stosunku do powierzchni lądowej) wynosi około 30,6%, a na 1 mieszkańca Ziemi przypada około 0,62 ha lasu, tj. około 2,5 krotnie więcej niż w Polsce.. Rosną one na wybrzeżach morskich i przy ujściach rzek .. Nazwa ta, odnosi się procesu, w którym na skutek wysokiej temperatury, woda zaczyna mocno parować i tworząca się mgła, spowija las.. W Manaus, brazylijskim mieście, które leży nad Amazonką, w lesie równikowymtemperatury powietrza przez całyrok wahają się w granicach około25-30°C, a opady deszczu są wysokie w każdymmiesiącu.admin Aktualności, Blog, Klasa 5 - krajobrazy świata aktualności, krajobrazy świata, wilgotny las równikowy.. Przez cały rok panuje tam wysoka temperatura i występują znaczne ilości opadów.Las równikowy występują w strefie gorącego i wilgotnego klimatu równikowego, charakteryzującego się brakiem pór roku, średnią temperaturą miesięczną 25-28°C, wysokimi rocznymi opadami atmosferycznymi (ponad 2000 mm) oraz niewielkimi rocznymi amplitudami temperatur.W wilgotnych tropikalnych lasach równikowych spotyka się największą różnorodność roślin i zwierząt lądowych naszej planety.. Rośnie tu prawie 700 gatunków drzew i ponad 1000gatunków innych roślin.. Klimat równikowy stwarza roślinom idealne warunki do rozwoju.. Skutkiem tego procesu jest podwyższenie temperatury powietrza na naszej planecie, czego konsekwencją jest z kolei topnienie pokryw lodowych i wzrost poziomu wód oceanicznych.W wilgotnych lasach równikowych można znaleźć niemal połowę wszystkich żyjących na świecie organizmów.. Kotlinę Kongo zamieszkują:Trwające od dziesięcioleci wycinanie wilgotnych lasów równikowych jest zagrożeniem dla zachowania równowagi w środowisku geograficznym.. Cele operacyjne: Uczeń: - wyjaśni, dlaczego zniszczenie lasów tropikalnych jest nieodwracalne, - omówi znaczenie lasów tropikalnych dla światowej przyrody,Klimat strefy wilgotnych lasów równikowych Wilgotne lasy równikowe rozciągają się po obu stronach równika, głównie w strefie klimatów równikowych.. około 8 godzin temu.. Wideolekcja.. Jest to jeden z rodzajów ekosystemów o największym bogactwie gatunkowym.. Warstwa pojedynczych drzew o wysokości 50-70 m.- wielkie pnie tych drzew są pozbawione gałęzi, a ich korony nie tworzą zwartej warstwy,np .TATAJUBA - Krótka charakterystyka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt