Abstrakcjonizm prezentacja

Pobierz

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Przyroda w kolorach".. Sztuka ta wywołuje określone wrażenia emocjonalne: harmonię i spokój, wyciszenie i radość, ale też dysonans i konsternację.IMPRESJONIZM -Impresjonizm to kierunek w malarstwie zapoczątkowany przez grupę francuskich twórców, -Za datę startową impresjonizmu przyjęło się uważać rok 1874, w którym odbyła się I wystawa nowatorskich prac.. NABIZM NABIŚCIJak INTUICJA wpływa na świeżość i swobodę kreacji?. glückliche Kunden!Abstrakcjonizm (od ok. 1940) w rzeźbie jest zjawiskiem, do którego zaliczyć można dzieła o różnorodnych cechach.. multiplikacji elementów oraz nierównej, falującej powierzchni.. Epoka ta trwała od połowy XV do końca XVI wiek .. cz. I A - POZNAJĘ I TWORZĘ, bo widzę, dotykam, odkrywam.. Zostało odkryte właściwie dopiero w XIX wiek, a najbardziej istotne odkrycia pochodzą z XX wieku - np. jaskinia Lascaux.. Dlaczego powoduje tak odważne decyzje w zestawianiu barw?. się stworzyć wnętrza, w których nawiązuje się .DWUDZIESTOLECIE.. Okres pocztkowy okrela sipo zakoczeniu pierwszej wojny wiatowej, natomiast kocem tego okresu jest rok, 1939 kiedy torozpoczyna sidruga wojna wiatowa.. W ostatnim etapie lekcji, nauczyciel wyświetla na projektorze nacobezu do sprawdzianu.Helena Krajewska Ĺšniadanie, 1947r.. MIDZYWOJENNE Jest epok, ktra przypada naczas pomidzy dwiema wojnami wiatowymi..

Wtych klauzulach czasowych zamyka sinie tylko bardzo wany czas dlahistorii polski iwiata, alerwnie okres bardzo wartkich iznaczcych przemian wkulturze ...Następuje prezentacja tych dzieł, na forum klasy.

pomocą synestezji zmysłów.. Format prac jest dowolny.17 lutego - Światowy Dzień Kota - (ang. World Cat Day, National Cat-Day, International Cat Day, wł. Giornata mondiale del gatto) - święto obchodzone corocznie 17 lutego we Włoszech (od 1990) i Polsce (od 2006) mające podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także .Edit.. Surrealizm Zwany inaczej nadrealizmem.Kino prlu i 1.. 17. parkietaż Parkietaż powstaje przez wypełnienie płaszczyzny wielokątami foremnymi.Prezentacja pokazuje kierunki w malarstwie dwudziestego wieku: Nabizm , Secesja ,Fowizm ,Kubizm ,Ekspresjonizm, Postimpresjonizm, Dadaizm, Surrealizm, Socrea.Abstrakcjonizm porusza ludzkie emocje i zmysły.. Podliczenie punktacji, ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskiej grupy (max.. Przekrój poprzeczny i rzut Villi Rotonda.A presentation created with Slides.. Jest to sztuka abstrakcyjna, bezprzedmiotowa.. Przedstawiciele grup zapoznają kolejno klasę z wynikami swojej pracy.. Twórcy: - Jean Dubuffet - Constantin Brancusi - Barbara Hepworth - Henry MooreAbstrakcjonizm Narodził się w Rosji na początku XX wieku Narodził się ze znannych już kierunków jakimi były kubizm, futuryzm i impresjonizm Wyklucza wszelkiego rodzaju formy Wiele fundamentalnych elementów zastąpił nowymi, np. linię plamą, pion poziomem Dziękuję Wyróżniamy abstrakcjonizm geometryczny i niegeometrycznyNa ocenę z WOK-u.Może komuś się przydać na WOK, plastykę.Pozwalam kopiować :)Praca plastyka od Łukaszf Abstrakcjonizm Abstrakcjonizm - kierunek we współczesnych sztukach plastycznych, który charakteryzuje się wyeliminowaniem wszelkich przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości..

Beata Buczyńska - program autorski ZREALIZOWANO W ...Szersza - ogólnopolska - prezentacja dokonań krakowskich awangardy- stów miała miejsce podczas II Wystawy Sztuki Nowoczesnej, którą otwar- to w warszawskiej Zachęcie 18 października 1957 roku.

sposób jej postrzegania.. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY: - Gra linii, koloru, brył, płaszczyzn - Rezygnacja z przedstawiania obserwacji natury 26.. Efekt rozproszenia, osiągam za pomocą.. 66% average accuracy.Okres ten w historii kultury europejskiej określany jest jako "odrodzenie sztuk i nauk".. W tym czasie nastąpił wielki powrót do zainteresowania antykiem.. Instalacje wpływają na całą przestrzeń i na.. .pomieszczeniach, ale łączy je sposób oddziaływania na widza - za.. Jeden z kierunków sztuki plastycznej XX wieku.. Czy jest sposobem i receptą na wspaniały obraz?. Kino popularne pierwszych dekadPRL-u: uwarunkowania, konteksty i technokultura 2.. Wg nacobezu zostają ocenieni.. Europa w czasach oświecenia DRAFT.. Główne nurty to abstrakcja organiczna i geometryczna.. Wyznacznikiem rzeźb tego nurtu jest odejście od przedstawiania realnych kształtów oraz język przemawiający bezpośrednio do zmysłów odbiorcy.. Idea RENESANSU oparta jest na harmonii, symetrii i ładzie.. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, fotografia, itp.).. -Nazwa pochodzi od obrazu jednego z prekursorów kierunku - Claude'a Moneta Impresja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt