Egzamin ósmoklasisty srednie wyniki

Pobierz

O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory - Wyposażenie ośrodków; Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna) Harmonogramy, komunikaty i informacje; Wyniki, sprawozdania; Przykładowe zadania; Archiwum; System informatyczny obsługi egzaminów zawodowych (SIOEPKZ) Egzamin eksternistyczny1 day ago7 days agoDane aktualizowane w dniu: 13-09-2021.. Sprawozdanie za rok 2019.. Sprawozdanie za rok 2020.. Wyjaśniamy.. Sprawozdanie za rok 2021.. Wyniki według lokalizacji szkoły.. Przekrój: Polska; województwa; przedmiot; płeć.. Mapki z wynikami egzaminu ósmoklasisty.Jul 2, 2021Jul 2, 2021Jun 15, 2022Wyniki, sprawozdania; Klucze odpowiedzi; Archiwum; Egzamin zawodowy Formuła 2019.. Kiedy i jak sprawdzić wyniki?. Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.. Średni wynik procentowy egzamMar 5, 20213 days ago5 days agoJul 5, 20213 days agoJul 31, 2020 Informacja o wynikach egzaminu ósmoklasisty - styczeń 20213 days agoEgzamin ósmoklasisty 2022.. Średnie wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty.. Dostępny szereg czasowy: 2019-2020.. Używając filtrów użytkownik może wybrać rok oraz przedmiot.. Diagnoza kompetencji ósmoklasistów - grudzień 2018.W 2019 r., gdy egzamin ósmoklasisty przeprowadzono pierwszy raz, uczniowie VIII klas za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 63 proc. punktów możliwych do otrzymania, .Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty - maj 2021 - województwo świętokrzyskie..

Egzamin ósmoklasisty 2021.

Raport zawiera interaktywną mapę cieplną.Jun 11, 20224 days agoJul 31, 2020Jul 31, 2020Wyniki uczniów w skali 9 - stopniowej: Skala staninowa (od ang. standard nine), zwana także standardową dziewiątką służy do porównywania wyników wszystkich uczniów piszących egzamin w danym roku.. 1/3 Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze .. Skale centylowe (wyniki uczniów) Wstępne informacje o wynikach E8 w 2021 r. - Prezentacja z konferencji prasowej.. Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku.. Częstotliwość publikacji: roczna.. Egzamin ósmoklasisty 2021.. Sprawozdania CKE.. Kiedy i jak.Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty dla Kujawsko-Pomorskiego to 56,21 proc. Dla porównania, najwyższe wyniki uzyskali uczniowie w województwie małopolskim (62,03 proc.), a najsłabsze w warmińsko-mazurskim (54,89 proc.).. Okres obserwacji: dane roczne.. Zakres danych: - arkusze standardowe, - zdający, którzy przystąpili do egzaminu, laureaci i finaliści, - liczba zdających - dane z sesji głównej, - średni wynik [%] - dane z sesji głównej.. Pozwala ona na porównanie wyniku pojedynczego ucznia w szkole z wynikami wszystkich uczniów w całej Polsce, oraz określenie jaki procent uczniów uzyskał wynik gorszy, lepszy lub porównywalny z jego wynikiem.Jul 2, 2021Jul 2, 2021Jul 2, 2021Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt