Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom następnie uzupełnij tekst

Pobierz

Możesz skorzystać z informacji zawartych w encyklopedii.. Przeczytaj fragment niemieckiej Kroniki Thietmara [czytaj: titmara] z XI wieku.. Pojawiły się konflikty między Polakami a Niemcami.. a) Określ, do jakiego wydarzenia .. format, kolorystyka ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. Żądania strajkujących załóg (…) są następujące: 1.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.Pierwszy tekst to "… iwona kukulak o Odszukaj w znanych ci tekstach współczesnej kultury popularnej (np. komiksach, piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich lub kulturowych.. pytanie zadane 23 października 2014 w Zadania domowe przez użytkownika niezalogowany.Przyjrzyj się fotografiom zamieszczonym na stronie 68 podręcznika.. Zbiórka przed szkołą.. co autorka książki napisała w tekście, z tym, co następnie zilustrowała artystka.. Następnie uzupełnij podany plan sprawozdania z wycieczki po Krakowie.. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz .Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Tekst opisywany, krótko i zwięźle, często opisują ilustracje w książce., Ilustracje często są czarno-białe., Format książek to często kwadrat, o bardzo .73 Społeczeństwo średniowiecza 4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom..

Następ-Przyjrzyj się mapie, a następnie uzupełnij tekst.

Wyjazd autokarem na wycieczkę.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji.. Uzupełnij tabelę dotyczącą przyczyn i skutków zawarcia unii polsko-litewskiej, wstawiając we właściwe miejsca .. zamieszczone niżej informacje.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zastanów się i napisz, dlaczego ta czapka została wykorzystana przez przywódców rewolucji francuskiej (il.Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się ilustracji.. suma dwóch liczb x i y wynosi 3; uzupełnij dialogi czasownikami z ramki1.. Pierwszy cesarz rzymski.. - zagrożenie Polski przez Krzyżaków - chrystianizacja Litwy - zagrożenie Wielkiego Księstwa .. Plemię germańskie, które w V w. spustoszyło Hiszpanię i Galię, a następnie założyło państwo w Afryce Północnej.. Nowa Era.. Sprawdzenie listy obecności i omówienie regulaminu wycieczki przez wychowawcę.. Na podstawie podręcznika oraz atlasu geograficznego wykonaj polecenia .. na podstawie zamieszczonej w podręczniku mapy turystycznej Karkonoszy wykonaj polecenia.. Zapiszcie taki temat w zeszycie.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie uzupełnij zdania.

c) Po dkreśl właściwy wyraz w nawiasie, tak aby powstało zdanie prawdziwe.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie dokończ zdanie.. Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie dopasuj do każdej postaci właściwe informacje.. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Zapoznaj się z zasadami zachowania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym - s.56.. Drodzy uczniowie zapoznajcie się z tekstem z podręcznika "Przez lądy i oceany".. Zjazd gnieźnieński odbył się w połowie wieku.. 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. b) Otocz ramką ilustrację przedstawiającą najliczniejszy stan w średniowieczu.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. Następ-nie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Ćwiczenie 1Uzupełnij tekst, możesz w tym celu wykorzystać wyrazy z ramki (zwróć uwagę na .. Nazwa rzeki, którą, według legendy, przekroczył Cezar udając się na wojnę przeciw senatowi.Przeczytaj tekst i przyjrzyj się ilustracjom, następnie w zeszycie do języka polskiego odpowiedz pisemnie na pytania: 2, 3,4,5,6. a) Napisz, jak się nazywała i czego symbolem była przedstawiona na nich czapka..

Przyjrzyj się ilustracjom A i B i wykonaj polecenia.

4.Epoka, która zakończyła się w 476 r. n.e. Miasto założone przez Konstantyna Wielkiego.. Wpisz w wolne kratkiPrzyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. (0-4)4 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moimPrzyjrzyj się dokładnie poniższym ilustracjom i wybierz poprawne uzupełnienia zdań.. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych (…).. Praca z ilustracją a) Ot ocz kółkiem budowlę klasycystyczną.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. 3 odpowiedzi.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Uzupełnij zdanie.. b) Wy mień trzy elementy świadczące o tym, że wskazana przez Ciebie budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym.. Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania , a następnie wykonaj polecenia : b) Każdy punkt uzupełnij wydarzeniami szczegółowymi,c)Zapisz w zeszycie szczegółowy plan wydarzeń Te zadania są w podręczniku j.polskiego Miedzy Nami do V klasy str.245 Proszę .Przyjrzyj się ilustracji..

Następnie odczytaj tekst, uzupełniając go...

Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej podział państwa Franków w wyniku traktatu w .. 11. Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. 950 rok 1000 rok 1050 rok Praca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu datę zjazdu gnieźnieńskiego.. Wykonaj ćwiczenie 3. Przyjrzyj się uważnie ilustracjom i wskaż właściwe dokończenie każdego zdania.. Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.Przyjrzyj się zamieszczonym niżej ilustracjom.. A. Zapisz nazwy zakonu, do którego należała każda z ukazanych postaci.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. lub 3.. 3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutro6 Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom.. Rozładownie elektroskopu.Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd.. 4 Postacie: 1. cesarz Austro-Węgier 2. monarcha bułgarski 3. sułtan turecki Autor ilustracji odniósł się do sytuacji na Bałkanach 2 1 3 Bułgaria Czarnogóra Bośnia i Hercegowina Turcja A. przed I wojną bałkańską .Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. 4.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt