Wydział komunikacji bytom wniosek o zbyciu pojazdu

Pobierz

Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu .WKT09 - Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego Pliki do pobrania: Karta Usługi - WKT09 (PDF: 250.63kB) Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu (PDF: 189.34kB) Pełnomocnictwo (PDF: 48.36kB)1) zawiadomienie o zbyciu pojazdu, 2) dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie (sprzedaż) pojazdu, 3) dowód tożsamości, 4) dokumenty dotyczące działalności firmy (NIP, REGON, KRS, zaświadczenie dotyczące działalności gospodarczej), 5) pełnomocnictwo w oryginale w przypadku działania przez pełnomocnika.. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw dotyczących prawa jazdy: 5.. Strona główna / Jak załatwić sprawę / Wydział Komunikacji / Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu.. podlegają zgłoszeniu odpowiednio nabyciu lub zbyciu w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy lub wystawienia faktury.. Wniosek do wydziału komunikacji możesz złożyć na jeden z trzech sposobów.. dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.. Starostwo .Wniosek o wydanie prawa jazdy: 3.. Jana Pawła II 95a 21-010 Łęczna tel.. Urzędnicy rozpatrują wnioski: złożone przez właściciela auta bezpośrednio w urzędzie, dostarczone za pośrednictwem poczty, złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić zawiadomienie, nie martw się, pracownicy Wydziału Komunikacji chętnie Ci pomogą i wypełnisz wniosek bezpośrednio na stanowisku podczas rejestracji..

Oto wzór zawiadomienia o zbyciu pojazdu.

Druki znajdziesz w sekcji Pobierz dokumenty.Wydział Obsługi Mieszkańców - Referat Ewidencji Pojazdów i Kierowców.. Oświadczenie o zgubieniu prawa jazdy: 4.. W takim przypadku, w ciągu 30 dni .Do rejestracji samochodu / pojazdu sprowadzonego z innego kraju (np. Niemiec, Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii) Wydział Komunikacji odpowiedni dla miejscowości Bytom potrzebuje: wniosek o rejestrację pojazdu - druk AO-05-01.. RODO Polityka prywatnościZawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego składa w organie rejestrującym właściciel lub pełnomocnik (pełnomocnictwo-pobierz tutaj).. dowód osobisty lub paszport, kartę pobytu - jeśli zgłaszający jest cudzoziemcem, kopię dokumentu, który potwierdza zbycie/nabycie pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.Opłaty.. Kategoria: Powiązane pliki [1] Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) .. UM Bytom 2021-07-19 14:58 Zatwierdzenie UM Bytom 2021-07-19 14:58Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu.. Pobierz aktualny wzór Rejestracja osobiście w urzędzie.. Wnioskodawca powinien posiadać ze sobą swój ważny dowód osobisty.. Dane teleadresowe: ul. Parkowa 2, Bytom telefon: +48 32 28 36 135 i +48 32 28 36 195 fax: +48 32 28 36 179 e-mail: Godziny przyjmowania stron w Wydziale Komunikacji:Wydział komunikacji trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży..

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu: 10.

nalepki kontrolnej - 18,50 zł.. nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.. Opłaty za wydanie: pozwolenia czasowego - 13,50 zł lub 18,50 zł.. Nowa nalepka na szybę: 11 .Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zbycia pojazdu.. Wniosek o rejestrację pojazdu: 9. złożenie wniosku o rejestrację pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski jest równoznaczne ze zgłoszeniem jego nabycia, .ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU POJAZDU (KT-25) Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).. II.2) osobiście po uprzednim pobraniu biletu "C" w biletomacie Wydziału Komunikacji z wypełnionym wnioskiem (link dokumenty do pobrania) Rejestracja pojazdów wniosek: "zgłoszenie sprzedaży pojazdu" lub wniosek "rejestracja pojazdu - zaznaczając opcję zawiadamiam o nabyciu pojazdu" wraz z dokumentem zbycia/nabycia pojazdu.Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (pdf, 249.83 KB) Wniosek o przywrócenie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu (pdf, 253.65 KB) Wniosek o nabicie nowych nr nadwozia (pdf, 244.56 KB) Oświadczenie z rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy: 6.. A/ Zawiadomienie o zbyciu pojazdu - dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna - sprzedaży, faktura) B/ Zawiadomienie o nabyciu pojazduWydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych.. Pełnomocnictwo: 8..

Wniosek o zbyciu pojazdu/nabyciu pojazdu.

Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP.. Wydawanie dowodów rejestracyjnych po czasowej rejestracji.. wniosek o rejestrację pojazdu używanego zakupionego w kraju.docx.. Jeśli udajemy się do wydziału komunikacji w celu zgłoszenia zbycia pojazdu to powinniśmy przygotować następujące dokumenty: zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które możesz pobrać tutaj ( druk zawiadomienie o zbyciu pojazdu) dowód osobisty lub paszport.. Do początku 2020 r. kierowcy nie zaprzątali sobie głowy zgłaszaniem zbycia/nabycia pojazdu z uwagi na nie wiążące się z pomijaniem tej czynności sankcje karne.Wniosek o wydanie prawa jazdy (wzór poglądowy - właściwy druk należy odebrać w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa) ) Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne; Wydział Komunikacji i Drogownictwa (Pojazd - rejestracja)Wnioski / druki Biura Rejestracji Pojazdów: Wniosek o rejestrację pojazdu (rejestracja stała / rejestracja czasowa) Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (kasacja / kradzież / wywóz pojazdu za granicę) Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczas na terenie RP.. Oświadczenie: 7.. Jeśli pojazd został sprzedany w kraju lub przekazany w darowiźnie, nie trzeba go wyrejestrowywać..

Rejestracja pojazdu używanego krajowego.doc.

Do zgłoszenia należy także załączyć kopię lub czytelną fotografię umowy kupna-sprzedaży.Starostwo Powiatowe w Łęcznej Al.. 81 531 52 00 fax 81 752 64 64 e-mail: .. Rejestracja pojazdów - karty usług i formularze.. karty pojazdu - 75,00 zł (wtórnik 75,00 zł) nalepek na tablice tymczasowe (12,50 zł lub 6,25 zł) tablic rejestracyjnych:Wywóz pojazdu z kraju w przypadku zbycia pojazdu za granicę lub zarejestrowanie pojazdu za granicą: dokument potwierdzający zbycie pojazdu (umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności itp.) i stosowne oświadczenie o wywozie pojazdu za granicęWyrejestrowanie samochodu lub innego pojazdu w Bytomiu.. Zawiadomienie o zbyciu nie podlega opłacie.Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu w Żywcu i gdzie go złożyć?. Do 30 dni kalendarzowych od dnia zbycia/nabycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy .Wydział Komunikacji Naczelnik wydziału: Alina Staciwa.. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.. upoważnienie do rejestracji pojazdu, jeżeli osobą rejestrującą jest pełnomocnik.Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.. Karty usług.. w przypadku załatwiania sprawy przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.. Wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego.Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy osoby spoza rodziny, opłata za upoważnienie wynosi 17 zł.. Wymiany (wtórniki) dowodów rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych i kontrolnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych.. Wypełnij wniosek o zarejestrowanie samochodu drukowanymi literami i złóż go w Wydziale Komunikacji odpowiednim dla miejscowości Żywiec.. W przypadku zapłaty przelewem należy wydrukować potwierdzenie i dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w Bytomiu.Wniosek na zezwolenie (pojazdy uprzywilejowane) SK-1.2 Wniosek na legitymację instruktora SK-4.4 Informacje o opłatach Komplet dokumentów należy złożyć w skrzynce podawczej Wydziału Komunikacji , ogólnej urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty.Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu w formacie doc lub PDF.. Jeśli jesteś właścicielem samochodu lub innego pojazdu, z którego przestałeś korzystać z różnych powodów, możesz go wyrejestrować.. Wpisywanie/skreślanie adnotacji urzędowych (gaz, hak, VAT, TAXI, zastaw itp.).. Ubezpieczyciela trzeba poinformować o zbyciu pojazdu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.Od ponad roku obowiązują kary za niezgłoszenie faktu zbycia pojazdu do podległego wydziału komunikacji.. Opłatę możesz uregulować przelewem na rachunek urzędu lub w kasie Wydziału Komunikacji odpowiedniego dla miejscowości Bytom..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt